Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ quá khứ tới tương lai

Những hình ảnh tái hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc - một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam hiện đang được giới thiệu rộng rãi đến công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc".

Nguồn: ANTV
Đã xem:4508

Thư viện video khác