Dấu ấn niềm tin

(ANTV) -5 năm qua, với phương châm hành động "Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng bộ Công an Trung ương đã xác định rõ vị trí vai trò và trách nhiệm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao; có nhiều đổi mới hiệu quả trong lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Nguồn: ANTV
Đã xem:4425

Thư viện video khác