Thông báo làm thẻ các lớp K3, LT 32, VHVL31, VHVL32

THÔNG BÁO

 V/v Làm thẻ Thư viện cho sinh viên Hệ Dân sự K3, LT 32, VHVL31, VHVL32

                   

Căn cứ vào quyết định số 4788/QĐ- T32, ngày 27/7/2015 của Bộ trưởng  Bộ công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ vào quy định của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện thông báo đến  sinh viên Hệ Dân sự K3, LT 32, VHVL31, VHVL32 về việc  làm thẻ Thư viện.

Thủ tục làm thẻ bao gồm:

1. Mỗi Học viên  nộp 1 ảnh 4x6cm, ghi rõ họ tên, ngày sinh, đơn vị vào mặt sau ảnh.

2. Lệ phí làm thẻ: 50.000đ/thẻ (Năm mươi nghìn đồng)

3. Nộp 1 danh sách lớp (Có mẫu kèm theo)

4. Loại thẻ: Thẻ cứng

5. Địa điểm nộp: Đội Thư viện và Lưu trữ, Tầng 6 Thư viện        nghiệp vụ Cảnh sát.

Điện thoại: 0986.684.862

Đề nghị B trưởng các lớp có tên trên phối hợp với Trung tâm Lưu trữ và Thư viện thực hiện./.

Xin chân thành cảm ơn!

KT.  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Thượng tá Đinh Văn Liên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT