Nội quy Thư viện

Những quy định chung

Điều 1. Toàn thể người học (học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cán bộ, giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân đều được sử dụng Thẻ thư viện do Trung tâm cấp để sử dụng Thư viện.

Điều 2. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho Thư viện (nơi bạn đọc đăng ký làm thẻ) để khóa tài khoản. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

Điều 3. Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư; Bạn đọc ngoài Học viện CSND cần xuất  trình giấy giới thiệu kèm CMND.

Điều 4. Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, không mang theo đồ ăn uống; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

Điều 5. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

Điều 6. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại Website: ……………. hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự tìm tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

Điều 7. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

Điều 8. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học; Bạn đọc muốn sử dụng USB để sao chép thông tin phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Điều 9. Thực hiện nếp sống văn minh: tránh gây tiếng ồn, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế…

Điều 10. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.

Điều 11. Chính sách mượn tài liệu:

 

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Nơi mượn

Thời hạn mượn

Gia hạn

Học viên
Học viên cao học
Nghiên cứu sinh

3 cuốn

Phòng HCM, TG, TLNV, TLTH, PNV.
Đối với Kho GTNV,GTCT mượn theo quy định riêng

5 ngày

3 ngày

Cán bộ, Giảng viên

3 cuốn

Phòng HCM, TG, TLNV, TLTH, PNV.
Đối với Kho GTNV, GTCT mượn theo quy định riêng

5 ngày

3 ngày

Giáo sư, Phó Giáo sư, lãnh đạo cao cấp.

5 cuốn

Phòng HCM, TG, TLNV, TLTH, PNV.
Đối với Kho GTNV, GTCT mượn theo quy định riêng

15 ngày

7 ngày


(Ghi chú: HCM:  Phòng Hồ Chí Minh; TG: Phòng Tôn Giáo; TLNV:  Phòng Tài liệu nghiệp vụ; TLTH: Phòng Tài liệu tổng Hợp; PNV: Phòng Ngoại văn)

Những quy định về bảo quản tài liệu, tài sản, khen thưởng, kỷ luật

Điều 12. Hết thời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt theo quy định hiện hành.

Điều 13. Bạn đọc không có xác nhận của cơ quan công tác, đơn vị đào tạo vào đơn xin cấp thẻ, gia hạn thẻ phải ký cược tiền khi mượn tài liệu.

Điều 14. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Điều 15. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

Điều 16. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

Điều 17. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo Quy định về xử lý vi phạm nội quy thư viện của Trung tâm với các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Thông báo về cơ sở quản lý, đào tạo; Đề nghị truy tố trước pháp luật.

Điều 18. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

Điều 19. Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau: 

Hòm thư góp ý đặt tại các khu vực phục vụ bạn đọc 

Trao đổi trực tuyến tại Website: http://lib.hvcsnd.bca 

Email: ttluutruthuvien@hvcsnd.edu.vn

BBT

 

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT