Trung tâm Lưu trữ và Thư viện - Học viện Cảnh sát nhân dân
Ra đời cùng với ngày thành lập Học viện CSND, ngày 15/5/1968. Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã khẳng định sự đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện CSND.

Năm 2015, Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của Ngành với cơ cấu tổ chức bộ máy có sự phát triển để đáp ứng nhu cầu giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, tiến tới trở thành trường trọng điểm Quốc gia. Theo đó, Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa được đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm đã nhận được Dự án đầu tư xây dựng thư viện điện tử và đã hoàn thiện ra mắt vào năm 2016. Hiện tại, với vốn tài liệu 48.849 đầu tài liệu, tài liệu được số hóa đưa vào sử dụng lên đến 3.000 đầu, chủ yếu là tài liệu chứa đựng hàm lượng khoa học cao: Luận văn, Luận án, đề tài khoa học, giáo trình chuyên ngành..., Trung tâm đã thực sự trở thành Trung tâm thư viện đầu ngành trong lực lượng CAND.  Hệ thống phòng đọc xây dựng theo mô hình phòng đọc mở giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận nguồn tài lực thông tin của Trung tâm.

Đối với Cơ sở hạ tầng CNTT, Trung tâm xây dựng hệ thống máy chủ đảm bảo, có khả năng truy cập, khai thác và phân phối thông tin trong toàn Học viện, đồng thời kết nối mạng WAN của Bộ Công an. Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin với các Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trong lực lượng Công an trong khuôn khổ cho phép. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cung cấp thông tin.

Chức năng - nhiệm vụ

- Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện CSND;

- Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý của Học viện thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác thư viện và thông tin khoa học;

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; điều phối toàn bộ hệ thống thông tin tư liệu trong Học viện;

- Lưu trữ và bảo vệ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ công tác đào tạo;

- Thu nhận lưu chiểu những ấn phẩm do Học viện xuất bản, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ bảo vệ tại Học viện hoặc các loại sách mà người viết là cán bộ, sinh viên thuộc Học viện; 

- Tổ chức và quản lý thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện, tăng cường khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ sách, báo;

- Xử lý các trường hợp làm mất, làm hỏng sách, tài liệu của thư viện;

- Tổ chức hướng dẫn đào tạo về sử dụng thư viện;

- Kết hợp với các Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm trong Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, in ấn, xuất bản giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Học viện;

-  Tổ chức in, tái bản, tu bổ, bảo quản giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên; biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin - thư viện; 

- Thực hiện phát hành sách cho các đơn vị, địa phương liên kết đào tạo với Học viện và phục vụ cán bộ, học viên khi có nhu cầu sử dụng.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 đội chuyên môn:

- Đội Thư viện và Lưu trữ

- Đội Quản trị mạng và Bảo mật

- Đội In và Chế bản tài liệu

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện được trang trị một hệ thống trang thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ bao gồm:

- Hệ thống kho tàng

- Hệ thống các phòng đọc

- Hệ thống phòng làm việc cán bộ

- Hệ thống thiết bị bảo vệ, kiểm soát: Camera, cổng từ...

- Hệ thống máy móc phục vụ công tác bảo quản, phục chế tài liệu

- Hệ thống máy móc phục vụ số hóa tài liệu

- Đối với bạn đọc: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết chung về cơ chế tổ chức hoạt động và các sản phẩm, dịch vụ thông tin trực tuyến. Hướng dẫn bạn đọc biết sử dụng các trang thiết bị hiện đại để khai thác hiệu quả thông tin gồm 70 máy tra cứu.

- Thư viện đã xây dựng hệ thống Internet, mạng nội bộ đến tất cả các phòng làm việc, ký túc xá sinh viên và một số phòng học chuyên dùng phục vụ cho nhu cầu học tập theo tín chỉ của sinh viên.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT