Sức sống “Những việc cần làm ngay”

Cách đây tròn 30 năm (ngày 25-5-1987), Báo Nhân Dân đăng trên trang nhất bài viết với hàng tít đậmNhững việc cần làm ngay. Tác giả ký tên N.V.L. Ngay lập tức bài báo đó đã thu hút sự quan tâm của dư luận và liên tiếp trong những ngày sau đó, Những việc cần làm ngay trở thành một chuyên mục trên Báo Nhân Dân; tác giả N.V.L dần trở nên quen thuộc và được bạn đọc ưa thích. Người ký bút danh N.V.L trên từng bìa báo súc tích, đầy tính chiến đấu và trực tiếp gửi bài đến tòa soạn Báo Nhân Dân những ngày tháng không thể nào quên đó chính là đồng chí Nguyễn Văn Linh - người đang giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng.

Viết Những việc cần làm ngay, tác giả N.V.L muốn giúp cho quần chúng hiểu Nghị quyết của Đảng để đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, với các cá nhân cán bộ, đảng viên đã suy thoái, biến chất. Đồng chí Nguyễn Văn Linh coi đây là dịp để phát huy quyền dân chủ, quyền công dân của quần chúng. Đồng chí yêu cầu các cấp Đảng và chính quyền “đem các vụ việc đó ra xử lý về mặt Nhà nước, về mặt hành chính cũng như về mặt Đảng”.

Mong muốn của đồng chí Nguyễn Văn Linh khi viết Những việc cần làm ngay là trên mặt trận đấu tranh chống tiêu cực có sự hưởng ứng rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như sự tham gia của đông đảo nhân dân, bởi “Một N.V.L hay vài N.V.L không thể biết hết mọi việc, nói hết mọi việc và làm hết mọi việc. Chỉ có sự nhất trí hành động của toàn Đảng, toàn dân mới có thể tạo nên chuyển biến thật sự cho đất nước".

Hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy, Báo Nhân Dân đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật xuất bản cuốn sách Sức sống “Những việc cần làm ngay” nhằm cung cấp thêm tài liệu về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.

Cuốn sách gồm 31 bài của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những bài viết gắn với công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thời sự cấp thiết hiện nay. Cuốn sách được chia ba phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu 31 bài báo với đầu đề: “Những việc cần làm ngay” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp viết và gửi đăng trên Báo Nhân Dân trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay”.

Phần thứ hai giới thiệu những bài học kinh nghiệm của 20 năm hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”.

Phần thứ ba giới thiệu có hệ thống mục tiêu quan điểm chỉ đạo, các nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ thông qua các Nghị quyết của T.Ư khóa VIII, IX, X, XI và XII.

Cuốn sách Sức sống “Những việc cần làm ngay” cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cấp, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bảo đảm thật sự thiết thực và hiệu quả; giúp việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Nguồn: Báo Nhân dân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT