Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhà nước và những quy định pháp luật về công tác bảo vệ an ninh thông tin

Các khái niệm “Chính phủ điện tử”, “Xã hội thông tin”, “Thương mại điện tử”... ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống xã hội. Thế nhưng, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng làm xuất hiện những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Các cơ quan đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tình báo, phá hoại, bạo loạn, lật đổ...

Trong bối cảnh đó, vấn đề an ninh quốc gia trong phạm vi một nước cũng như trên bình diện quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều đặc trưng mới, phong phú hơn, phạm vi được mở rộng ra nhiều tầng diện hơn. Ngoài các tầng diện an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh quân sự, an ninh đối ngoại còn phải quan tâm sâu sắc hơn về an ninh thông tin. An ninh quốc gia không chỉ dựa vào môi trường thông tin trong nước mà còn quan hệ mật thiết với môi trường thông tin quốc tế, khu vực. Thông tin đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của các lực lượng an ninh quốc phòng. Do đó, các hoạt động lấy cắp bí mật thông tin, phá hoại, thao túng thông tin, vô hiệu hóa thông tin bằng các phương tiện kỹ thuật, các thủ đoạn tình báo điện tử, tội phạm tin học,... thực sự trở thành những thách thức, nguy cơ đối với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Ở nước ta, vấn đề an ninh thông tin đã xuất hiện từ khá sớm và được xác định là một nội dung quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh nội bộ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, phát triển lý luận về an ninh thông tin chưa nhiều và tư liệu dùng cho nghiên cứu còn rất hạn chế. Với mong muốn góp thêm cơ sở tư liệu nghiên cứu về vấn đề này và làm rõ cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo vệ an ninh thông tin của lực lượng an ninh các đơn vị, địa phương, chúng tôi biên soạn, giới thiệu cuốn sách: “Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những quy định pháp luật về công tác bảo vệ an ninh thông tin”. Nội dung cuốn sách  gồm 4 phần:

Phần 1: Chủ trương phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của Đảng, Nhà nước.

Phần 2: Quy định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí.

Phần 3: Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Phần 4: Cam kết gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam trong lĩnh vực thông tin.

Trong đó chúng tôi tập trung cập nhật, chắt lọc những quy định mới nhất của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp tới công tác bảo vệ an ninh thông tin, không đưa nguyên văn nội dung các văn bản. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những khiếm khuyết và chưa hoàn thiện. Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các đồng chí, đồng nghiệp.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT