Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng Công an nhân dân với cơ quan doanh nghiệp

Những kết quả nêu trên đã và đang có sự đóng góp to lớn của các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và lực lượng Công an nhân dân. Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của các cơ quan, doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng và trấn hưng đất nước, cũng như nhìn ra cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp, doanh nhân phải đối mặt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng được cơ hội, vượt qua được thách thức trong quá trình hội nhập, lực lượng Công an đã không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới phương thức, phong cách và lề lối công tác  theo hướng tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh với các yếu tố cạnh tranh  minh bạch, chống hạch sách cửa quyền, luôn cải cách hành chính để cung ứng các dịch vụ công thông thoáng, thuận tiện cho doanh nghiệp và doanh nhân.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, chính phủ, sự phối hợp của các  bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng với sự tham gia của toàn xã hội, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát nhân dân, công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, một số tội phạm có chiều hướng gia tăng với những hành vi, thủ đoạn mới. Trong thời gian tới, nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới, các loại tội phạm sẽ xuất hiện tại Việt Nam nhiều hơn, với tính chất ngày càng phức tạp, tinh vi hơn như lừa đảo, rửa tiền, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hay xâm phạm sở hữu trí tuệ…Bối cảnh mới đó sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm trong việc vừa tăng cường hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vừa xây dựng được bộ máy và cơ chế làm việc thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 09/6/2010, Bộ Công an đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP, Chương trình quốc gia   phòng, chống tội phạm trong các cơ quan, doanh nghiệp và sơ kết 10 cam kết của Tổng cục Cảnh sát về bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; ưu điểm, khuyết điểm của quá trình thực hiện; rút ra những bài học kinh nghiệm và triển khai một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến nhận xét đánh giá cao và đề nghị tổng kết những văn kiện quan trọng của Hội nghị. Để cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài ngành Công an những tri thức cơ bản về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi công dân, các doanh nghiệp tham gia rộng rãi vào cuộc đấu tranh quyết liệt này, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách: "Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp" do Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm biên soạn.

Do tính chất phức tạp và rộng lớn của vấn đề nêu trên về cấu trúc và nội dung của cuốn sách không tránh khỏi những tồn tại, khiếm khuyết. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là tài liệu có giá trị đối với những cán bộ các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, các doanh nghiệp và doanh nhân, cán bộ quản lý các cấp và mọi công dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân tham gia hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và trong các trường Công an nhân dân.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các đồng chí và bạn đọc.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT