Một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại địa bàn cơ sở

Hiện nay tình hình tội pham nói chung và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên nói riêng có những diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân; trước bối cảnh  toàn cầu hóa về kinh tế trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, tác động, ảnh hưởng đến các lĩnh vực đời sống xã hội và an ninh trật tự của đất nước, vấn đề quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên đang là chủ đề hết sức nóng bỏng, được sự quan tâm của xã hội.

Trong lĩnh vực công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội thì Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự và Công an xã đều là những lực lượng cơ bản chiến lược của ngành Công an, được bố trí tại xã, phường, thị trấn - Thừa hành pháp luật , thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo nhiệm vụ được giao; trực tiếp tham mưu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong ngành, với cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội ...tiến hành các biện pháp phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có nhiệm vụ về quản lý giáo dục, phòng ngừa trẻ em  và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Để giúp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là Cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh, trật tự, Công an xã có tài liệu nghiên cứu, vận dụng thực hiện hiệu quả và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Nhà xuất bản Công an nhân dân phối hợp biên soạn cuốn sách "Một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại địa bàn cơ sở " trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, nội dung văn bản hướng dẫn và một số tài liệu tham khảo liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trên.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn!

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT