Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam

“Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam” là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên đề cập đến việc xây dựng khung lý thuyết về vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở nước ta, do TS. Trịnh Tiến Việt - Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ biên với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học có kinh nghiệm trong nước và quốc tế biên soạn.

Cuốn sách dày 520 trang do Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản 

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung

- Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam

- Phần thứ ba: Kinh nghiệm quốc tế


BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT