Lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam

Lời khai của ngư­ời bị tạm giữ đ­ược thu thập đầy đủ, chính xác và đúng pháp luật có thể đ­ược sử dụng làm chứng cứ của vụ án, là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra xem xét, tính toán trong việc ra quyết định khởi tố hay không khởi tố hình sự đối với người bị tạm giam và định h­ớng cho các hoạt động điều tra tiếp theo.

Thực tiễn điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia cũng cho thấy, lấy lời khai ngư­ời bị tạm giữ không chỉ là hoạt động tố tụng hình sự thuần tuý, mà còn là hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan an ninh điều tra, các cơ quan khác của lực l­ợng an ninh nhân dân đ­ược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Mục đích lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia không chỉ nhằm thu thập chứng cứ, mà còn có thể nhằm phục vụ các yêu cầu chính trị, yêu cầu nghiệp vụ điều tra vụ án. Tuy nhiên, việc thu thập những thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và khách quan từ lời khai của người bị tạm giữ không phải là vấn đề dễ thực hiện. Kết quả lấy lời khai ng­ười bị tạm giữ bị tác động từ rất nhiều yếu tố khác nhau nh­: nhận thức của cán bộ điều tra trực tiếp lấy lời khai, đặc điểm tâm lý của người bị tạm giữ, thời hạn tạm giữ, đặc điểm và số l­ợng tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã có liên quan đến vấn đề lấy lời khai người bị tạm giữ…Đặc biệt trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ triệt để lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm can thiệp vào quá trình điều tra, xử lý, những đối t­ợng phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì việc lấy lời khai người bị tạm giữ lại càng gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Mặc dù lấy lời khai người bị tạm giữ là hoạt động thu thập chứng cứ khá phổ biến, đ­ược tiến hành từ rất lâu trong thực tiễn, song cho đến thời điểm hiện nay lý luận về lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án hình sự nói chung, các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia nói riêng ch­a đ­ợc đầu tư­ nghiên cứu và đ­ưa vào phục vụ giảng dạy trong các tr­ường Công an nhân dân.

Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi phải có sự tổng kết, đánh giá thực tiễn và nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện lý luận lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. Cuốn sách “Lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam” của TS. Phan Bá Toản, Giảng viên chính - Học viện An ninh nhân dân trong chừng mực nhất định đã đáp ứng đ­ược yêu cầu nói trên.

Cuốn sách có cấu trúc gồm ba chương

Chư­ơng 1: Những vấn đề cơ bản liên quan đến lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

Chư­ơng 2: Tình hình bắt, tạm giữ và thực trạng lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

Chư­ơng 3: Dự báo, giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam.

Cuốn sách đã nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; đ­a ra những dự báo và các giải pháp, các kiến nghị có cơ sở khoa học và mang tính khả thi nhằm góp phần xây dựng lý luận, hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và nâng cao hiệu quả lấy lời khai người bị tạm giữ trong điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo có giá trị để các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn, học viên, sinh viên thuộc các tr­ờng Công an nhân dân nghiên cứu vận dụng phục vụ công tác và học tập.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách!

 

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT