Công tác tài chính Công an nhân dân trong tình hình mới

Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính của đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phân cấp mạnh cho thủ trưởng các đơn vị dự toán trong quản lý điều hành ngân sách kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT. Trên cơ sở thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các đơn vị làm công tác tài chính đã chủ động nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của lực lượng CAND, xây dựng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách. chế độ quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm phù hợp với đặc thù công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng Tài chính CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 - 17/4/2011), ngày 5/11/2010, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính Công an nhân dân trong tình hình mới" trong phạm vi toàn quốc. Hội thảo này là dịp để ngành Công an đánh giá một cách toàn diện về công tác tài chính CAND và để xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần bảo đảm vững chắc ANQG và TTATXH trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Để nhân rộng, phổ biến kết quả cuộc hội thảo đến CBCS trong lực lượng CAND, Lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho tạp chí CAND phối hợp với Cục tài chính xuất bản cuốn sách "Công tác tài chính Công an nhân dân trong tình hình mới". Cuốn sách bao gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, viện, học viện, trường CAND và Công an các địa phương. Nội dung cuốn sách đề cập một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo công tác tài chính trong Công an nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đến thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tài chính phục vụ các mặt công tác nghiệp vụ chuyên môn, những vấn đề về bảo đảm nguồn lực tài chính, về quản lý tài chính, về XDLL tài chính CAND... cũng như hệ thống về quá trình phát triển của lực lượng tài chính công an và các thông tin, tư liệu về nghiệp vụ tìa chính chuyên sâu. Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo thiết thực cho công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là đội ngũ CBCS trực tiếp làm công tác tài chính trong CAND. Ngoài ra đây còn là nguồn tài liệu quý giá để Bộ Công an nói chung và Cục tài chính nói riêng đánh giá một cách toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính CAND thời gian qua, rút ra những ưu, khuyết điểm và nguyên ngân tồn tại, từ đó có kế hoạch xây dựng, đào tạo, hoàn thiện hệ thống tổ chức tài chính trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT