Công an nhân dân 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, các thế hệ Công an đã hi sinh, cống hiến sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 65 năm qua lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa xây dựng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần viết nên những trang sử oanh liệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đánh thắng mọi âm mưu hoạt động của các thế lực tình báo, gián điệp, phản động tay sai và các loại tội phạm khác, bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cuốn sách này không chỉ là tài liệu về truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của các lực lượng Công an mà đó còn là sự phản ánh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân và những thành tựu nổi bật của Công an nhân dân trong 65 năm qua. Đó thực sự là những bài học sâu sắc, bổ ích, cần thiết cho các thế hệ chiến sĩ Công an hôm nay và mai sau.

Để thực hiện cuốn sách, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ và tham gia nhiệt tình của các đồng chí Công an lão thành, của các tướng lĩnh trong lực lượng công an, các nhà sử học trong và ngoài ngành, công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PV


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT