Các quy trình công tác của Công an phụ trách xã về an ninh trật tự

Trong những năm qua trước công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đây là môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng cho sự phát triển, ổn định toàn diện của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một vấn đề nổi lên hết sức phức tạp, diễn biến theo chiều hướng ngày càng gia tăng và bức xúc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn hiện nay là vấn đề tranh chấp đất đai; tình hình mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, giữa nhân dân với cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương; vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động của các loại đối tượng... đã và đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có nơi đã bùng nổ phát sinh trở thành những điểm nóng nhức nhối về an ninh, trật tự.

Trước tình hình đó, những yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn cần phải đổi mới cùng với việc tăng cường lực lượng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn. Tuy nhiên hiện nay đây mới chỉ là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, chưa được đào tạo một cách chính quy, cơ bản, còn thiếu và yếu cả về số lượng, chất lượng, trong khi nông thôn là địa bàn rộng và phức tạp. Do vậy, một biện pháp mang tính hành chính, tổ chức và nghiệp vụ là bố trí một lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện, trực tiếp xuống bám sát địa bàn để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã, thị trấn - Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự. 

Như vậy, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự là một lực lượng nghiệp vụ của ngành Công an, công tác ở địa bàn xã, thị trấn, hoạt động mang tính công khai, có vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn... Là một lực lượng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự nhất thiết cần được đào tạo một cách chính quy, bài bản, phải được trang bị một cách đồng bộ kiến thức chính trị, pháp luật và hoạt động nghiệp vụ cảnh sát, đồng thời phải nắm chắc và vận dụng thành thạo các quy trình công tác cơ bản trong những trường hợp cụ thể.

Với mong muốn được trang cấp cho thực tiễn công tác của Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự một số kiến thức lý luận cơ bản mang tính quy trình nghiệp vụ, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách "Các quy trình công tác của Công an phụ trách xã về an ninh trật tự" của nhóm tác giả TS. Trần Hải Âu và CN Cù Ngọc Trang - Giảng viên Học viện CSND - Bộ Công an. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đây không chỉ là cẩm nang đối với cán bộ Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự Công an các địa phương, đồng thời còn là tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Công an nhân dân về lý luận hoạt động nghiệp vụ Cảnh sát. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT