125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Cuốn sách giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và phương pháp công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

125 câu nói được tập hợp trong cuốn sách là những lời dạy quý báu của Bác dành cho các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân. Đó cũng chính là di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng giúp họ làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

BBT


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT